Subsidies en bijdragen

Trillend Riet kan alleen bestaan dankzij subsidies, donaties en belangeloze medewerking van diverse organisaties, bedrijven en vrijwilligers.


Draagt u Trillend Riet ook een warm hart toe en wilt u wat voor ons betekenen? Uw geldelijke bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL21RABO0106583956 ten name van de Stichting Trillend Riet. Voor u (of uw bedrijf) is het belastingtechnisch van belang te weten dat de Stichting Trillend Riet de ANBI status heeft.
Dodo's webdesign