Over ons

Heeft u suggesties of bijdragen, neem dan gerust contact met ons op.

     

          E-mail: info@trillendriet.nlGegevens Stichting Trillend Riet

Stichting Trillend Riet

p/a Kalenbergerpad 14

8377 HL Kalenberg

Email: info@trillendriet.nl

Website: www.trillendriet.nl

RSIN: 853090361


Doelstelling

Met Trillend Riet willen wij om het jaar een leuke, spannende en vooral unieke voorstelling neerzetten.

Hierbij streven we de volgende doelstellingen na:

  • Een unieke beleving van de natuur en het (onaan)tastbare cultuurhistorische erfgoed in Nationaal Park Weerribben‐Wieden
  • Het cultuurhistorisch erfgoed ‘(be)levend’ houden
  • Het toeristische en recreatieve aanbod vergroten om het seizoen te verlengen
  • De betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het gebied en erfgoed vergroten en de samenwerking tussen hen bevorderen
  • De lokale amateurkunst zichtbaarder maken
  • De deskundigheid van amateurkunstenaars bevorderen door de samenwerking met professionals


Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Madelon Gerrits              Voorzitter

Margriet Wegstapel         Secretaris

Colette de Jong                 PenningmeesterConform artikel 4, lid 5 van de statuten, genieten de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.


Belangstellenden kunnen een uittreksel van de Kamer van Koophandel bestellen, middels deze link

De statuten van de stichting zijn op verzoek in te zien.


Per 01-01-2014 ANBIstatus verleend door de Belastingdienst.

Dodo's webdesign