Nieuws


Zondag 20 maart 2022


De naar 2022 verschoven voorstellingen van Trillend Riet gaan niet door en worden ook niet meer verplaatst naar een ander moment.

 

Wat heeft ons tot dit besluit gebracht?

Het concept van Trillend Riet is om alle zintuigen te prikkelen door de bezoekers actief onderdeel van de voorstelling te maken en mee te nemen door het gebied in het (historische) verhaal, ofwel onze definitie van belevingstheater!

Iedere uitvoering weer ligt de lat hoog om met het hele team alle bezoekers te laten genieten van een bijzondere avond met wellicht ook stof tot nadenken.

Een sterk en uniek concept, durven we na de vele geslaagde voorstellingen wel te stellen, wat we dan ook met veel liefde koesteren. En daar zit hem de kneep. Want iets wat je koestert, daar wil je geen afbreuk aan doen. Met pijn in ons hart, hebben wij, met een kritische blik naar onszelf kijkend, vastgesteld dat wij in ieder geval nieuwe voorstellingen van Trillend Riet niet waar kunnen maken op de manier die wij zouden willen en van ons verwacht wordt. We zouden dan afbreuk doen aan Trillend Riet en alles wat we bereikt hebben.

 

Voor nu koesteren we Trillend Riet en kijken met warme herinneringen terug op eerdere edities. Of, en zo ja in welke vorm er nog een Trillend Riet komt, zal de toekomst uitwijzen.

De stichting Trillend Riet blijft in ieder geval bestaan.

 

Als bestuur van de stichting willen we natuurlijk iedereen die in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de voorstelleningen, op wat voor manier dan ook, ontzettend bedanken!


     *****************************************************


Zondag 14 maart 2021

Helaas hebben we, vanwege de voortdurende COVID 19 maatregelen, moeten beslissen om Trillend Riet dit jaar niet door te laten gaan.

De voorstellingen worden verschoven naar volgend jaar, bij uitzondering dus in een even jaar (2022).


     *************************************************


Zondag 29 september (2019)

Vandaag hebben we opgeruimd en alle spullen / materialen weer uit de weerribben gehaald.

Het zit er weer op voor dit jaar.... op naar 2021!


       ************************************************


Zaterdag 28 september


Vanavond spelen we alweer de laatste voorstelling van Trillend Riet 2019...


Regen houdt ons niet tegen en verder volgen we, voor een ieders veiligheid, de weersontwikkelingen natuurlijk nauwlettend!


         ******************************************************


Donderdag 12 september

 

Over één week is het zo ver!

De première van Trillend Riet 2019!!!!

 

Handig om te weten: in het Kalenberger Gemeenschapshuis is geen pinautomaat. Betalen kan alleen met baar geld.

Ook is er geen pinautomaat in Kalenberg zelf.

 

Voorafgaand aan de voorstelling een lekker hapje eten?

Kijk dan op de website van de plaatselijke horeca.


          *****************************************************


Nieuws 2019

 

De voorbereidingen zijn in volle gang.

 

Door het bestuur is zoveel mogelijk informatie verzameld uit de historie van Kalenberg. Dit jaar gaan we terug naar de tweede helft van de vorige eeuw. Om een goed beeld te vormen van deze periode is het bestuur in gesprek gegaan met oudere bewoners van Kalenberg. Dit leverde veel mooie verhalen op.

Op basis hiervan zijn de (nieuwe) regisseurs aan de slag gegaan. Net zoals voorgaande jaren ontstaat een creatief proces waarin de contouren van de scenes steeds duidelijker worden.

 

Na de editie 2017 hebben de regisseurs Harro van Lien en Maarten Bootsma aangegeven vanwege een nieuwe uitdaging niet de regie van Trillend Riet 2019 te kunnen doen.

Het is het bestuur gelukt om twee goede plaatsvervangers te contracteren, te weten Sita van Sante en Margriet Middel.

 

             *******************************

 

Speeldata 2019

 

Zet alvast in uw agenda, de speeldata voor 2019 zijn bekend.


19, 20 en 21 september 2019

26, 27 en 28 september 2019

 
logo-pc-jpg-web-vsbfonds-pay-off-web
kunst en kleur logo 2015
Logo definitief transparante achtergrond
rietershuis 2019
hekla kringloop
LOGO HET DOEVEHUIS_blauw kopie
herman botaurus
Autobedrijf Huisman
logo paul lok
sbest logo
deze dus
Advertentie - bord Gebr. Dolstra JPG
de kluft
naamsbekendheid sponsoren
daffodill
Bart-garage-van-toen

Dodo's webdesign